Mencari Mabrur
Category:
Mencari Mabrur

MAKLUMAT RANCANGAN

Dokumentari bagi merungkai , memahami dan menghayati “a sacred spiritual journey” bagi umat islam iaitu ibadah Haji dengan penyampaian dan footages yang menarik.

Comments are closed.